Termes i condicions

L'associació Arrelaires, en qualitat de cessionari dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública de la informació i continguts a la pàgina web Arrelant el Territori, permet utilitzar i consultar els materials amb la finalitat d'estudiar, ensenyar, investigar o difondre culturalment d'acord a les següents normes i condicions:

A.L'ús de la informació consultada en la pàgina web Arrelant el Territori té fins d'estudi, ensenyament, investigació o difusió cultural, i pot ser només utilitzada per a estos fins.

B. No es permet la utilització amb finalitats comercials o lucratives dels materials de la pàgina web Arrelant el Territori.

C. Quan s'usen els materials, en qualsevol tipus de format, caldrà fer constar la paraula Extracte i citar la procedència en el termes següents:

  • Arrelant el Territori.
  • www.arrelantelterritori.org
  • Associació Arrelaires

D. L'associació Arrelaires no és responsable de l'ús ilegítim que puguen fer terceres persones del material disponible a la pàgina web.

E. L'associació Arrelaires no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora.

F.- En definitiva, l'Usuari/a és l'únic/a responsable de l'ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços i hipertext inclosos en el lloc web.

G. La informació personal de les persones que haja sigut introduïda per l'Associació Arrelaires en la pàgina web Arrelant el Territori ha sigut signada per cadascuna de les persones mitjançant un document de cessió de dades, on les persones han sigut informades del projecte i les seues finalitats.

H. En el cas que qualsevol de les persones que hi apareixen a la pàgina web vulguen modificar o eliminar les seues dades hauran de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu: arrelaires@gmail.com

I.Les persones usuàries registrades que introduisquen noves fitxes pròpies o de terceres persones a la pàgina web, ho faran baix la seua responsabilitat i comprometent-se a que siga una informació veraç i que cumplisca amb els objectius del projecte. Seran revisades per l'equip de l'Associació.